Skip links

Zinc-finger-valgu ja DNA äratundmiskoodi selgitamine molekulaarmodelleerimise meetodil