XXXII Teoreetilise Bioloogia kevadkool
"Pärandumise teooria"
Niinsaare
19. - 21. mai 2006
versioon 2.1beta (debug)


Toimunud kevadkoolid
Täpsem otsing
1. ringkiri
Head bioteoreetikud,

eelseisev kevad ei möödu muidugi ilma teoreetilise bioloogia kevadkoolita. Inspireerituna teoreetilise bioloogia listis sügisel puhkenud mõttevahetusest on seekordse kooli teema "Pärandumise teooria". Aeg 19.-21. mai 2006, koht veel ebaselge (aga kindlasti looduskaunis, nagu ikka).

Seekordse kevadkooli tuumaks võiks saada "elavad kahekõned" ehk dispuudid oluliste vaatelõhede ümber, mis pärandumise nähtusega seotud - nii rakusisesel, organismide kui koosluste tasemel. Vähendamaks mõtete segiminekut kiirelt vahelduvate teemadega ettekannete käigus paneme niisiis tavalisest rohkem rõhku üksikutele pikematele teemakäsitlustele ja varume enam aega diskussioonideks. Kitsama temaatikaga lühemad sõnavõtud ei jää teps mitte olemata, kuid nende arvu tuleb aja võitmise huvides veidi kokku tõmmata.

Palju ei muutu aga trükitud kogumiku osas: nagu tavaks, ootame kõigilt, kel pärandumise teooria või praktika kohta midagi huvitavat rääkida, kaastööd koostatava kogumiku "Schola Biotheoretica 32" tarbeks.

Kaastöö maksimaalne pikkus on neli A4 lehekülge, punktiga 11 ja reavahega 1 (Single Space). Teksti ootame .rtf, .pdf või .doc failina, jooniseid võimalust mööda .pdf failis; asja ajab ära ka suvaline rasterformaat (.gif, .bmp jms). Kogumik ilmub formaadis A5, mida tasub jooniste ja tabelite kujundamisel silmas pidada. Viitamine autorite ja aastaarvu kaudu (Kits ja Põder 1989; Thomas 1259). Kirje näidis: Kits, K., Põder, P. 1989. Cabbage is edible. Journal of Groundbreaking Results 11:161-168.

Kaastöid ootame meilitsi aadressil tb.kool@elus.ee

Kaastööde saatmise tähtaeg on 15. märts. Sedapuhku, rikkudes väjakujunenud traditsiooni, on toimetusel siiras plaan sellest tähtajast ka rangelt kinni pidada.

Kevadkoolide võrgulehte praegusel hetkel LUSi võrguvärgi kolimise tõttu ei ole; veebruari alguspäevil peaks see taas käima saama.

Mõtete tekitamiseks äärmiselt võhiklike korraldajate poolseid teemapiiritlusi:

* Pärilikkuse olemus. Mis see geen üldse on?
* Päritavus, selle mõõtmine ja mõõdetavus.
* Pärandumine kvantitatiivse ja molekulaarse geneetika vaatevinklist
* Pärandumise modifitseerimine, modifitseeritavus, selle füsioloogilised, ökoloogilised, tehnilised ja eetilised piirid
* Kooslused pärandumise kontekstis, pärandumine koosluste kontekstis
* Memeetikast
* Käitumise pärandumine

...ja kõik pärandumisega seonduv, mis ülaltoodu sisse ei mahu

Sisukat mõttelendu soovides
Ingmar Tulva ja Maarja Öpik, "Schola Biotheoretica 32" toimetajad
[13/06/2006 16:56]