Skip links

TeorBio kevadkoolid

Teoreetilise Bioloogia Kevadkool on Eesti bioloogiateoreetikute aastakonverents, mis on toimunud alates 1975. aastast igal aastal.

Alates 1978. aastast on kevadkoolide peamiseks korraldajaks olnud Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksus Teoreetilise Bioloogia Sektsioon, seda tihti koos mõne teise loodusteadusliku organisatsiooniga (Zooloogia ja Botaanika Instituut, Jakob von Uexkülli Keskus vm).

Bioloogilise mõtte areng

Bioloogilise mõtte areng

2024
Taasta/umise teooria

Taasta/umise teooria

2023
Kaitse teooria

Kaitse teooria

2022
Bioloogia ja matemaatika

Bioloogia ja matemaatika

2021
Tihedalt kooselamise teooria

Tihedalt kooselamise teooria

2020
Biogeograafia

Biogeograafia

2019
Ökosüsteemsus

Ökosüsteemsus

2018
Baer

Baer

2017
Elu varjatud mustrid

Elu varjatud mustrid

2016
Piiride teooria

Piiride teooria

2015
Epigeneetiline pööre

Epigeneetiline pööre

2014
Süsteemibioloogia

Süsteemibioloogia

2013
Elurikkuse mõte ja mõõt

Elurikkuse mõte ja mõõt

2012
Bioloogilised interaktsioonid

Bioloogilised interaktsioonid

2011
Liikumise teooria

Liikumise teooria

2010
Põlvnemise teooria

Põlvnemise teooria

2009
Seadused bioloogias

Seadused bioloogias

2008
Kommunikatsiooni teooria

Kommunikatsiooni teooria

2007
Pärandumise teooria

Pärandumise teooria

2006
Vale teooria

Vale teooria

2005
Tasakaalu teooria

Tasakaalu teooria

2004
Puhkuse teooria

Puhkuse teooria

2003
Võrkude teooria

Võrkude teooria

2002
Matemaatika ja bioloogia

Matemaatika ja bioloogia

2001
Adaptatsiooni teooria

Adaptatsiooni teooria

2000
Ontogenees ja fülogenees

Ontogenees ja fülogenees

1998
Metapopulatsioonide teooria

Metapopulatsioonide teooria

1997
Elu keeled

Elu keeled

1996
Äratundmise teooria

Äratundmise teooria

1995
Eluteaduse metodoloogia

Eluteaduse metodoloogia

1994
Mitmekesisuse teooria

Mitmekesisuse teooria

1993
Haiguse teooria

Haiguse teooria

1992
Soo teooria

Soo teooria

1991
Surma teooria

Surma teooria

1990
Ökoloogia teooria

Ökoloogia teooria

1989
Bioloogia filosoofia ja metodoloogia

Bioloogia filosoofia ja metodoloogia

1988
Süstemaatika ja evolutsiooni teooria

Süstemaatika ja evolutsiooni teooria

1987
Biosüsteemide kooseksisteerimise teooria

Biosüsteemide kooseksisteerimise teooria

1986
Theoretical Biology in Estonia

Theoretical Biology in Estonia

1985
Orgaanilise vormi teooria

Orgaanilise vormi teooria

1984
Raku teooria

Raku teooria

1983
Käitumise teooria

Käitumise teooria

1982
Elu rütmid

Elu rütmid

1980
Teooria ja spekulatsioonid molekulaarbioloogias

Teooria ja spekulatsioonid molekulaarbioloogias

1978
Organismi teooria

Organismi teooria

1977
Biosüsteemide evolutsiooni teooria

Biosüsteemide evolutsiooni teooria

1976
Teoreetiline bioloogia ise

Teoreetiline bioloogia ise

1975